H. Saiful Hamdani, MH: 80 Orang Mengikuti Bimbingan Lembaga ZIZ

Kamis, 12 Desember 2013 06:58

H. Saiful Hamdani, MH: 80 Orang Mengikuti Bimbingan Lembaga ZIZ

Sebagaimana kita sam-sama maklumi, bahwa dalam rangka menciptakan, memelihara kemaslahatan dan juga menjaga martabat manusia, Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur harta benda disebut zakat. Zakat adalah perangkat keagamaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahtaraan umat, maka oleh karena itu perlu kiranya pengelolaan zakat secara optimal. Mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pendistribusian zakat, untuk itulah orientasi bimbingan lembaga ZIZ ( zakat, infaq dan sadaqah) ini perlu kiranya dilaksankan. Hal ini diungkap oleh H. Saiful Hamdani, MH dalam laporannya selaku ketua panitia kegiatan orientasi bimbingan lembaga ZIZ. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, untuk meningkatkan kemampun dan keahlian dalam mengelola zakat, materi dari kegiatan ini ialah, manajemen pengelolaan zakat, penataan sistem pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 th 2011, peran lembaga zakat dalam membangun kemandirian umat, prinsip-prinsip syariah sebagai tolak ukur dalam mengelola zakat.”ungkapnya.

Drs. H. Khairi, M.Pd mengatakan, zakat merupakan hal yang luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan di negara kita, andaikan seluruh program zakat terlaksana, kami yakin Indonesia tidak akan berhutang ke luar. Perlu adanya motivasi terhadap kita, dan dapat memotivasi orang lain terkait kewajiban mengeluarkan zakat, potensi zakat di Nusa Tenggara Barat sangatlah besar, hal ini terkait dengan besarnya wilayah pertanian. Pengorganisiran zakat sangatlah diperlukan pada masa-masa sekarang ini, sehingga zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan, pada saat ini zakat yang terorganisir hanyalah zakat profesi. Dan dalam zakat juga diperlukan mitra kerja. “ujarnya.(haz)

288
Share :

INFORMASI LAINNYA