Hari Pertama Pelaksanaan UAM MTs. Negeri 3 Sumbawa

Senin, 10 April 2017 11:28

Hari  Pertama Pelaksanaan  UAM MTs. Negeri  3 Sumbawa

Alas, Sumbawa,Inmas_Hari Pertama Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah ( UAM ) di MTs. Negeri 3 Sumbawa, berjalan dengan aman dan lancar. Pelaksanaan UAM Tahun Pelajaran : 2016 / 2017, dilaksanakan pada hari ini, Senin, 10/04/2017 s/d Kamis, 13/04/2017. Dikuti oleh 111 siswa, terdiri dari : Laki-laki 58 orang dan perempuan 53 orang.

Adapaun Mata Pelajaran yang diujiankan adalah : Mata Pelajaran Bhs. Indonesia, SBD, Matematika, Mulok, Bhs. Inggris, TIK dan IPA. Sebelum pelaksanaan Ujian, Bapak Lalu Istiqlal, S.Ag (Kamad ),memberikan arahan agar para siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan benar, dan menjaga kesehatan selama pelaksanaan ujian, serta berharap semoga para siswa meperoleh hasil yang terbaik. sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi Bapak/Ibu Guru MTs. Negeri 3 Sumbawa  untuk kemajuan madrasah masa yang akan datang.

276

INFORMASI LAINNYA