Kegiatan Apel Pagi diHalaman Kantor Kemenag Kota Mataram

Senin, 13 September 2021 11:14

Kegiatan Apel Pagi diHalaman Kantor Kemenag Kota Mataram

Gambar : Kegiatan Apel Pagi diHalaman Kantor Kemenag Kota Mataram 13/9/2021

Kegiatan Apel Pagi diHalaman Kantor Kemenag Kota Mataram Bersama pejabat eslon IV,Pokjawas,dan seluruh ASN Lingkup Kemenag Kota Mataram

Mataram_Inmas, Bertempat diHalaman Kantor Kmenag Kota Mataram Pada hari Senin 13/9 2021 Kemenag Kota Mataram Bersama seluruh ASN melaksanakan apel pagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,kegiatan apel  berlangsung hidmat yang diawali dengan penyerangan SK Izin oprasional Majlis Taklim dan TPQ yang berada diwilayah Kota Mataram   
Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, HM.AMIN. Beliau memberi sambutan dan arahan berkaitan dengan izin oprasional Majlis Taklim dan TPQ , berkaitan dengan pemriksaan dari Irjen Bimas islam Kmeneg RI dan terakhir berkaitan dengan kinerja dan kedisiplinas seluruh ASN
Kaitannya dengan ijin oprasional Majlis Ta’lim dan TPQ Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, HM.AMIN. Beliau beliau menghimbau dan meminta agar setelah memenima izin oprasional agar senantiuasa mematuhi dan melaksanakan atauran-aturan yang berlaku dan betul menyiapakn sarana dan prasanaan dan bukti kegitan ditempat masing kemudian harus tetap membuat laporan melalui data emis sehingga tetap tepantau oleh pusat dan daerah sehingga berhak mendapat rekomendasi untuk mendapat bantuan oprasional dan menghmbau agar pejabat terkait bimas islam dan pakis untuk selalu memantau dan memonitoring keberadaan lembaga-lembaga tersebut
Kaitannya dengan kinerja dan kedisiplinan ASN Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, HM.AMIN. Beliau beliau menghimbau dan meminta agar pihak kepegawain agar betul memantau kehadiran seluruh ASN yang selama ini sangsinya hanya mengurangi uang tukin ajak tapi harus juga sangsi yang lebih berat sesuai pewrtauran berlaku karna ada ASN yang kedisiplinannya berkurang bahkan mereka absen dengan aplikasi absen dari rumah
Kaitannya dengan pemeriksaan dari Irjen Kepala Kantor Kemenag Kota Mataram, HM.AMIN. Beliau menghimbau dan meminta agar Seluruh Kasi terutama kasi Penmad agar betul mempersiapakan berkas-berkas dan hal yang terkait dari pemeriksaan BPK diantaranya adalah  SOP,Bekas,agenda kegiatan,uraian kerja surat tugas,Stok Buku, dan hal -hal yang terkait dengan PIP memahami tugas dan tanggung jawab serta tuposi masing-masing maka insyaalloh pemriksaan nanti akan mudah,siap dan lancar menjawab dan memberikan apa yang diminta oleh Irjen. (Muh. Hanafi)
54

INFORMASI LAINNYA