Drs. H.AZHARUDDIN
Drs. H.AZHARUDDIN
Kepala Bagian

Drs. H.AZHARUDDIN

CURICULUM VITAE

 

 

DATA PRIBADI

 

N a m a                              :  Drs.H.AZHARUDDIN

Tempat/Tgl Lahir                 :  Pancor Manis, 13 12 1969 

N I P                                 :  196912311993031015

Pangkat/Golongan                :  IV-B (Pembina TK.1)

Jabatan                              :  Kepala Bidang Bimas Islam

Jenis Kelamin                      :  Laki – Laki

A g a m a                           :  Islam

S t a t u s                           :  Menikah

Handphone                         :  087864028131

E-mail                                :  

Alamat / Tempat Tinggal       :  Jl Tgh M.Zainuddin Abd. majid

 

 

 

DATA PENDIDIKAN

 

FORMAL

 

1. MIN Tahun 1987

2. MTS  Tahun 1986

3. MA Tahun 1989

4. Perguruan Tinggi

    PAI Tahun 1994

    S2 Tahun 2015

 

 

PENGALAMAN PEKERJAAN

 

1.Kepala KUA Selong Lotim

2.Penyelenggara Syariah Kemenag kota Mataram

3.Kepala Sub.Bag TU Kemenag Lotim

4.Kepala Kantor Kemenag Kab.Lotim

5.Kepala Bidang Bimas Islam