Hj. EKA MUFTATIAH M.H
Hj. EKA MUFTATIAH M.H
Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah

Hj. EKA MUFTATIAH M.H

CURICULUM VITAE

 

 

DATA PRIBADI

 

N a m a                            :  Hj. EKA MUFTATIAH M.H

Tempat/Tgl Lahir               :  Praya Barat 20 01 1974   

N I P                                :  197401201994032002

Pangkat/Golongan              :  IV-A (PEMBINA)

Jabatan                            :  Kepala Bidang PHU

Jenis Kelamin                     :  Perempuan

A g a m a                         :  Islam

S t a t u s                         :  Menikah

Handphone                       :  081917315500

E-mail                              :  ekamuftati201@gmail.com

Alamat / Tempat Tinggal     :  Jl. R Abdurrahman Bagik Polak Kec. Labuapi Lobar

 

 

 

DATA PENDIDIKAN

 

FORMAL

 

1. SDN 1 Batujai LotengTahun 1985

2. SMP Ibrahim Sukorejo Jatim Tahun 1988

3. MAN 1 Mataram Tahun 1991

4. Perguruan Tinggi

    S1 Ilmu Hukum Tahun 1995

    S2 Ilmu Hukum Unram Tahun 2011

   

 

 

PENGALAMAN PEKERJAAN

 

1.    Perencana Muda Pada Kanwil Kemenag Prov NTB

2.    Kasi Pengelola Keuangan Haji Pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov NTB

3.    Kasi Sistem Informasi Bidang PAKIS Pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov NTB

4.    Kasubag UMUM Pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov NTB

5.    Kabid Pendidikan Madrasah Pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov NTB

6.    Pembimbing Syariah Pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov NTB

7.    Kabid PHU Pada Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov NTB

 

 

                                                                            

Mataram,  11 November 2020

                                                                                               

                                     

 

Hj. EKA MUFTATIAH M.H