H. HAMDUN, S.Ag
H. HAMDUN, S.Ag
Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum

SUARDI.SH.SPd i,M.Pd.i

CURICULUM VITAE

 

 

DATA PRIBADI

 

N a m a                              :  H. SUARDI S.H., S.Pd.I., M.Pd.

Tempat/Tgl Lahir                 :  Sapit 31 12 1969   

N I P                                 :  196912311994021002

Pangkat/Golongan                :  IV-A (PEMBINA)

Jabatan                              :  Kasubag Kepegawaian dan Umum

Jenis Kelamin                      :  Perempuan

A g a m a                           :  Islam

S t a t u s                           :  Menikah

Handphone                         :  081246465423

E-mail                                :  suardi.rugah@gmail.com

Alamat / Tempat Tinggal       :  Perumahan Sandik Perdana No 32 Batulayar Lobar

 

 

 

DATA PENDIDIKAN

 

FORMAL

 

1. SDN 1 Sapit Tahun 1984

2. SMP Yadi Nu Masbagik Tahun 1987

3. MA Al- Ijtihad Panger Tahun 1990

4. Perguruan Tinggi

    S1 Ilmu Hukum Tahun 2004

    S1 PAI Tahun 2006

    S2 PAI Tahun 2014

 

 

 

PENGALAMAN PEKERJAAN

 

1.    Kasi Ketenagaan dan kesiswaan

2.    Kasi Kurikulum

3.    Kasubag Hukum dan KUB

4.    Kasi Pakis

5.    Kasubag Kepegawaian dan Kurikulum

 

 

 

 

                                                                               

Mataram,  11   November 2020

                                                                                                   

                                       

 

                                                                                 H. SUARDI S.H., S.Pd.I., M.Pd.