Drs H ABDUL QADIR JAELANI
Drs H ABDUL QADIR JAELANI
Seksi Bina Kantor Urusan Agama

Drs H ABDUL QADIR JAELANI

                                       CURICULUM VITAE 

DATA PRIBADI

 

N a m a                              : Drs H. ABDUL QADIR JAELANI

Tempat/Tgl Lahir                 : Landah 31 Desember 1963 

N I P                                 : 196312311993031029

Pangkat/Golongan                : III-D (Penata Tingkat I)

Jabatan                              : Kepala Seksi Bina Kua

Jenis Kelamin                      : Laki – Laki

A g a m a                           : Islam

S t a t u s                           : Menikah

Handphone                         : 081803600400

E-mail                                : abdul.qadir97@yahoo.com

Alamat / Tempat Tinggal       : Jl. Sunan Sudar 9 Kebon Jaya Barat monjok Mataram

 

 DATA PENDIDIKAN

 

FORMAL

 

1. SD.Tahun 1977

2. SMP.Tahun 1981

3. SMA.Tahun 1984

4. Perguruan Tinggi

    S1.Tahun 1993

  

PENGALAMAN PEKERJAAN

1.    Penyelenggara Zakat dan Wakaf kemenag Mataram

2.    Kasi. Pendidikan Madrasah Kemenag Mataram

3.    Kasi Pakis Kemenag Lobar

4.    Kasi Kesiswaan Kanwil Kemenag NTB

5.    Kasi Bimas Islam kemenag Loteng

6.    Kasi Urais Kanwil kemenag NTB

7.    Kasi Bina KUA Kanwil Kemenag NTB

 

 

                                        Mataram,      November 2020

                                                                                                  

                                         Drs H. ABDUL QADIR JAELANI