Hj, IKA MURSILAWATI SH.MM
Hj, IKA MURSILAWATI SH.MM
Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

CURICULUM VITAE

 

 

DATA PRIBADI

 

N a m a                              :  Hj. IKA MURSILAWATI SH.MM

Tempat/Tgl Lahir                 :  Sumbawa 28 Mei 1966      

N I P                                 :  196605281992032003

Pangkat/Golongan                :  IV-A (PEMBINA)

Jabatan                              :  Kasi Zakat Wakaf

Jenis Kelamin                      :  Perempuan

A g a m a                           :  Islam

S t a t u s                           :  Menikah

Handphone                         :  0818361972

E-mail                                :  roseika247@gmail.com

Alamat / Tempat Tinggal       :  Jl. irigasi III No.4a/4b Kekalik

 

 

 

DATA PENDIDIKAN

 

FORMAL

 

1. SD Tahun 1979

2. SMP Tahun 1982

3. SMA Tahun 1985

4. Perguruan Tinggi

    S1 Tahun 1992

    S2 Tahun 2014

 

 

PENGALAMAN PEKERJAAN

 

1. Kasi Doktif Bid Penamas

2. Kasubag Umum

3. Kasi Siaran Tamadun Bid.Penais

4. Kasi Bimbingan Jamaah dan Petugas Haji Bid. Haji

5. Kasi Zakat Wakaf Bid. Bimas Islam