I WAYAN WIDRA S.Ag, M.Pd.H
I WAYAN WIDRA S.Ag, M.Pd.H
Kepala Bidang Masyarakat Hindu

I WAYAN WIDRA


 


CURICULUM VITAE


 


 


DATA PRIBADI


 


N a m a                            :  I WAYAN WIDRA S.Ag, M.Pd.H


Tempat/Tgl Lahir               :  Sentol Kawan 22 Nov 1965        


N I P                                :  196511221992031003


Pangkat/Golongan              :  IV-B (Pembina Tingkat I)


Jabatan                            :  Kabid Bimas Hindu


Jenis Kelamin                     :  Laki – Laki


A g a m a                         :  Hindu


S t a t u s                         :  Menikah


Handphone                       :  


E-mail                              :  


Alamat / Tempat Tinggal     :  Jl. Manjangan I No 3 Btn Gubuk Batu Kota Mataram


 


 


 


DATA PENDIDIKAN


 


FORMAL


 


1. SDN Tanak Bias Tahun 1979


2. SMP Sampalan Tahun 1982


3. SMA / PGAN Amlapura Tahun 1985


4. Perguruan Tinggi


    S1 STAH MATARM Tahun 2000


    S2 IHON DENPASAR Tahun 2009


   


 


 


 


PENGALAMAN PEKERJAAN


 


1.    Guru Pendidikan Agama Hindu


2.    Kasi Sarana dan Seni Keagamaan Hindu


3.    Kasi Penyuluh dan PU


4.    Kabid Bimas Hindu


 


 

Mataram,  11   November 2020


                                                                                               


                                     


 


I WAYAN WIDRA S.Ag, M.Pd.H