DEWA KETUT MERTAYASA
DEWA KETUT MERTAYASA
Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat
CURICULUM VITAEDewa Ketut Mertayasa


DATA PRIBADI

N a m a               :  DEWA KETUT MERTAYASA S.Ag M.I.Kom


Tempat/Tgl Lahir               :  Singaraja 30 10 1965       


N I P                                : 196510302005011001


Pangkat/Golongan              : III-D (Penata Tingkat I)


Jabatan                  : Kasi Penyuluh & Pemberdayaan Umat Hindu


Jenis Kelamin          :  Laki – Laki


A g a m a                   :  Hindu


S t a t u s               :  Menikah


Handphone              :  085339380665


E-mail                    :  dewamestayasansu15@gmail.comAlamat     :  Btn Pengsong Indah 1 / 10 Perampuan Labuapi Lobar

DATA PENDIDIKAN


 


FORMAL


 


1. SD Tahun 1979


2. SMP Tahun 1982


3. SMA / SPG Tahun 1985


4. Perguruan Tinggi


    S1 Tahun 2003


    S2 Tahun 2014


   


 


NON FORMAL


 


1. Pramuka


 


 


PENGALAMAN PEKERJAAN


 


1.    Penyuluh Kanwil 2005 -2010


2.    Penyelenggara Bimas Hindu Kota Mataram 2010 – 2013


3.    Kasi Penyuluh 2013


4.    Kasi Pendidikan Agama Hindu 2013 - 2018


5.    Kasi Penyuluhan  2019 - sekarang


 


 


 


 


                                                                            


Mataram,  11   November 2020


                                                                                               


                                     


 


 DEWA KETUT MERTAYASA S.Ag M.I.Kom